Met uw donatie

Stichting Hartedroom wil meer onderzoek laten doen naar hartspierziektes en dat kan niet zonder gulle giften van mensen die ons doel een warm hart toe dragen. Mensen zoals u? 

Ons werk is alleen mogelijk dankzij giften en donaties die wij ontvangen van particulieren en bedrijven. Door het doen van een schenking, kunt u Stichting Hartedroom helpen. Een schenking kunt u bovendien op verschillende en fiscaal voordelige manieren doen, want Stichting Hartedroom is een door de fiscus aangwezen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Eenmalige schenking
Met een eenmalige schenking helpt u mee om de doelen van Hartedroom te verwezelijken. Als uw gift tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen ligt, mag u dit bedrag aftrekken van de belasting. Een eenmalige schenking is fiscaal aftrekbaar als het jaartotaal van alle schenkingen die u doet aan ‘instellingen die het algemeen nut beogen‘ (nu in aanvraag voor de Stichting Hartedroom) meer is dan 1% procent van het bruto-inkomen. U kunt het deel van het geschonken bedrag dat boven die 1% van het jaarinkomen ligt, van de belasting aftrekken (daarbij geldt dat de schenking minimaal 60 euro per jaar moet zijn). Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van het bruto-inkomen.

Rekenvoorbeeld:
Stel, u hebt een bruto jaarinkomen van 35.000 euro. U schenkt ons eenmalig een bedrag van 500 euro. U mag dan 150 euro van de belasting aftrekken. Want 1% van je jaarinkomen is 350 euro. U hebt 500 euro geschonken. Het bedrag boven deze 1%, 150 euro is aftrekbaar van de belasting. Als u 42% belasting betaalt, bespaart u 42% van 150 euro = 63 euro. De gift kost u netto dus maar 437 euro. Daarnaast geldt bij een eenmalige schenking dat u bij een inkomen van 35.000 euro niet meer dan 10% van uw bruto-inkomen (in dit voorbeeld dus 3500 euro) als aftrekpost mag opvoeren.

Periodieke schenking per notariële akte
Een gift aan Stichting Hartedroom is voor de volle 100% aftrekbaar van de belasting als u voor tenminste 5 opeenvolgende jaren een vast bedrag schenkt én deze schenking door een notaris in een akte wordt vastgelegd (hierbij kan Hartedroom helpen). Deze manier van schenken is fiscaal erg gunstig. Bovendien verzekert u ons voor een langere periode van inkomsten. Met deze aantrekkelijke manier van schenken kunt u tot 52% van uw gift terug krijgen van de belasting!

De voordelen van periodiek schenken per notariële akte: 

  • Met een eenmalig opgestelde notariële akte helpt u Stichting Hartedroom voor een periode van tenminste vijf jaar. 
  • Het bedrag dat u schenkt is 100% aftrekbaar van uw belastbare inkomen. (niet alleen zoals bij de éénmalige schenking het deel dat tussen 1% en 10% van het bruto jaarinkomen ligt) 
  • Tot maximaal 52% van uw schenking krijgt u terug van de belasting (dit is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd) 
  • Voor een periodieke schenking (schenking per notariële akte) geldt géén beperking. Dus ook als u minder dan 1% of meer dan 10% van uw verzamelinkomen per notariële akte schenkt kun u dit bedrag aftrekken van de belasting.

Rekenvoorbeeld:

Stel, u hebt een bruto jaarinkomen van 35.000 euro. U schenkt Stichting Hartedroom bij notariële akte voor een periode van 5 jaar, 500 euro per jaar. U mag dan de volledige 500 euro jaarlijks van de belasting aftrekken. Als u 42% belasting betaalt, bespaart u 42% van 500 euro = 210 euro per jaar. Uw gift kost je 290 euro per jaar. Het fiscale voordeel bij een periodieke schenking is dus veel groter dan bij een eenmalige schenking. Hoe het in uw geval exact uitwerkt, hangt natuurlijk af van uw inkomen en het belastingtarief dat u betaalt.

Lees hier ons privacy protocol.

Help Hartedroom, doneer op rekening 24.93.33.333

Steun Hartedroom direct met uw gift op rekening NL11 ABNA 024.93.33.333 tnv Stichting Hartedroom.